மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஜெ மஞ்சுளா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஏ ஹத்திஜா பீவி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ஜா பெளசியா பேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ஆசா பரீக் தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா ஜாஹிராபேகம் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஒ ரஹ்மத் நிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி நி ஆமினா பீவி தோல்வி