மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி து சுகந்தி வெற்றி
மற்றவை திருமதி கே ராஜேஸ்வரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வ ராதிகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் கனிமொழி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் ரபிலா பர்வின் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு விஜயாள் தோல்வி