மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பு ஜெயநிர்மலா வெற்றி
மற்றவை திருமதி சவரியம்மாள் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா உமாராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர உமாராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜெ அல்பொன்ஸ்மேரி தோல்வி