மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஸ்ரீ நித்திய பிரியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி த செல்வ ரோஜா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா ராதிகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜே அனிஷா தோல்வி
மற்றவை செல்வி பீ அனிஸ்கா தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி க சிஜி வெற்றி
மற்றவை திருமதி பி அஜந்தா தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி ம மரிய செலின் கில்டா தோல்வி