மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு பௌமிதா பர்வின் வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா லதா பாஸ்கரன் தோல்வி
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திருமதி ஸ்ரீ தேவிகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி க பிரேமா தோல்வி
மற்றவை திருமதி தா சாரா பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு மெஹருன்னிஸா தோல்வி