மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் அமிர்தவல்லி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ச ர சாந்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஆர் விஜயலட்சுமி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் சர்மிளா வெற்றி
மற்றவை திருமதி க ஆனந்தி தோல்வி