மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி அ வசந்தி வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தே திலகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ச இராமுதாய் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி வி சுலோச்சனா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பூ சாந்தி பிரியா தோல்வி