மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி கி பாக்கியவதி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க நிஷா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர கவிதா வெற்றி