மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ராஜேஸ்வரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி க லதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஷே பெனாசீர் நிஹார் வெற்றி
மற்றவை திருமதி ரா அன்புபிரியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர பார்வதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ நஸ்ரத் பேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி ம கோடீஸ்வரி தோல்வி