மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா சனாதினி தோல்வி
மற்றவை செல்வி பி லெட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வ வசந்தா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு சுசிலா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ சுமதி வெற்றி