மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஸ் ஹேமாமேரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி தெரசா மேரி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா ஆரோக்கிய மேரி தோல்வி