மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ விஜயலட்சுமி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வீ ஜெயலட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி இந்துமதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி கிரிஜா தோல்வி