மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி எஸ் கே சபிஹா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆபிதா கானம் வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பு பிரான்சிஸ்கா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சை பாமிதா தோல்வி
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திருமதி ஜே ஜெஸி தோல்வி
மற்றவை திருமதி கதிஜதுல் குப்ரா தோல்வி