மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு க சிவபாலன் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ப மு அப்துல் காதர் தோல்வி
மற்றவை திரு அ அமீதுகான் தோல்வி
மற்றவை திரு ஹ முகைதீன் அப்துல் காதர் தோல்வி
மற்றவை திரு எம் எஸ் முகைதீன் அப்துல் காதர் வெற்றி
மற்றவை திரு மின்னத்துல்லா தோல்வி
மற்றவை திரு எஸ் குதுப்ரப்பானி தோல்வி
மற்றவை திரு த ராமகிருஷ்ணன் தோல்வி
மற்றவை திரு டி எஸ் புகாரி தோல்வி
மற்றவை திரு ப ஆறுமுகம் தோல்வி