மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி வி ரம்யா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே சாந்தி வெற்றி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி சா ஷம்ஷாத் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு மஞ்சுளா தோல்வி