மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆா் பிரேமலதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி சஞ்சுளா தோல்வி
மற்றவை திருமதி டி தேவிகா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஏ சசீகலா வெற்றி
மற்றவை திருமதி எம் சாிதா தோல்வி