மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச மாரியம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ ஜரினா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர காளிஸ்வரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கதீஜா இக்லாம் பாசிலா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ஜன்னத் பிர்தொஸ் தோல்வி