மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி டே அகிலாண்டேஸ்வரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ம சகுந்தலா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா லைலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஆ கயல்விழி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பு கல்பனா தோல்வி