மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே கவிதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ச அசினா பேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி செ பாப்பாத்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா சாந்தி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க சுபாசினி வெற்றி