மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் மாலினி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி ரம்யா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எம் கிருஷ்ணகுமாரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி ஆண்டாள் வெற்றி