மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ர பாலிஸ்வரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா ஆக்னஸ் மேரி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு மீனா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா சரண்யா தோல்வி