மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி த குப்பாயம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு சாபிரா பேகம் வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் சிராஜ் நிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எ கெய்சர் ஜகான் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ மைமுன் பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா நாகரத்தினம் தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி வீ ருக்குமணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு சேக் சிபானா பர்வின் தோல்வி