மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி பா ஜான்சிராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரு நித்யகல்யாணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஐ சுதா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி ஸ்ரீதனி வெற்றி
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி திருமதி பி ஷோபனா தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி பா விஜய பாரதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எம் வனிதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி தி கோமளா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜா சுமதி டிக்ரூஸ் தோல்வி
மற்றவை திருமதி என் நிர்மலா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி லில்லிகல்பனா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர ரெங்கநாயகி தோல்வி