மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி க பிரேமா தோல்வி
மற்றவை செல்வி ச நந்தினி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா ஹர்னிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜீனத் தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா ரேணுகா தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி ரேணுகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எம் குணசுந்தரி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் குணசுந்தரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வே விமலா ரோஸி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு செண்பகவல்லி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வெ அம்சவள்ளி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எல் ரமணி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ம மாலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி கற்பகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் சுகி தோல்வி