மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி உ லட்சுமி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா ஈஸ்வரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பெ சாந்தி வெற்றி