நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
நகராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
சிதம்பரம் 33 33 0 33 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 25 2 0 0 2
திட்டக்குடி 24 24 0 24 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6
நெல்லிக்குப்பம் 30 30 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 12
பண்ருட்டி 33 33 0 33 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2
வடலூர் 27 27 2 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 3
விருத்தாசலம் 33 33 0 33 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 5