நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
நகராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
கடையநல்லூர் 33 33 0 33 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 10
சங்கரன்கோயில் 30 30 0 30 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 8
சுரண்டை 27 27 0 27 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 1
செங்கோட்டை 24 24 0 24 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 7 2 0 0 2
தென்காசி 33 33 0 33 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 11 5 0 0 8
புளியங்குடி 33 33 0 33 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 14 1 0 0 13