நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
நகராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
கோட்டகுப்பம் 27 27 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 14 1 0 0 8
திண்டிவனம் 33 33 0 33 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 6
விழுப்புரம் 42 42 0 42 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 6