நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> மாங்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பானுபிரியா குமரேசன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி எஸ் சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ஆர் வி சரளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு ரா பாஸ்கரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ரா சாரதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மு சுமதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு து பெருமாள்ராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு கி சிவா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ப முருகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி கே ராம்பியாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஜி சரிதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு தெ ருசேந்திர குமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு கா மு இஸ்மாயில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு கோ ம வில்லியம்ஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ச தனசேகர் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி ரு வாணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு ரா வினோத் குமார் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி க மேனகா கணபதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 19 திருமதி அமுல் பிரேம் சேகர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 20 திரு மா ர வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 21 திருமதி ரா மங்கலட்சுமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 22 திருமதி சீ சரஸ்வதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 23 திருமதி ச அனுசுயா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 24 திருமதி ஜெ பிரவீனா தேவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 25 திரு எஸ் ஜபருல்லா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 26 திருமதி எஸ் எச் மோஹ்சினா அபிபுர் ரஹ்மான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 27 திருமதி ஜெ யாஸ்மின் ஜீபேரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details