நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா ஜெயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு ஆ ஸ்டீபன்ராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு பெ மோகன் பெரியகருப்பன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு த ரவி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 செல்வி செ சினேகா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி உ ரஹ்மத் கனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ஜெ உம்மல் ஹபிபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு செ ராமானுஜம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ஆ சாருமதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு க கதிரவன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி கோ நர்மதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு இ காயாம்பு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு நீ மனோகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி வீ இந்திரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி கா மீனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி அ கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு மு ராஜபாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி ரா சரஸ்வதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 19 திருமதி பொ சரஸ்வதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 20 திருமதி இ லலிதா தேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 21 திரு மு ராஜா மற்றவை வெற்றி View details