நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> காயல்பட்டணம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா மாரீஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு இ முருகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு அ கதிரவன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி எஸ் தஸ்நேவிஸ் ராணி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி எம் கே எஸ் ரசீதா பீவி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு அ அ அபுபக்கர் அஜ்வாது மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ரோஸியா பானு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு சா மெய்தீன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ந பூங்கொடி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ஆர் ரெங்கநாதன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி செய்யது ஆசியா ஃபஹ்மிதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி என் ஜே எஸ் முத்து ஜெய்னம்பு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி வி எம் எஸ் முஹம்மது செய்யது பாத்திமா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு அன்வர் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு கே ஏ எஸ் முத்து முஹம்மது மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 16 திரு அபுபக்கர் சித்திக் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி ஜி ராமஜெயம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு சுல்தான் லெப்பை மற்றவை வெற்றி View details