நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> விருத்தாசலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கா கிருஷ்ணமூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு ஆ ராஜ்குமார் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு க வெங்கடேசன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு த முத்துக்குமரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ரா இராஜேந்திரன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மு குமாரி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு வே தளபதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ச சுந்தரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ந ஜெயலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ஜெ அழகுப்பிரியா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி பா உஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு த மணிவண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு ஹ கருணாநிதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி ரா ஷகிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு மு அன்சர் அலி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி மா தீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு தெ பாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு த அன்பழகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 19 திரு ப ஞானசேகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 20 திருமதி மு சங்கவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 21 திரு வி எல் அருண் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 22 திருமதி செ அருள்மணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 23 திரு பி ஆர் சி சந்திரகுமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 24 திருமதி பு வசந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 25 திருமதி ச ராஜாத்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 26 திருமதி ஆ அறிவழகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 27 திரு சா சிங்காரவேல் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 28 திருமதி த ராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 29 திருமதி மு கரிமுன்னிஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 30 திரு வை பக்கிரிசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 31 திருமதி ர சரசு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 32 திருமதி கொ குணசுந்தரி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 33 திருமதி ஆ பிரியா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details