நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> ஆற்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஷே முனவர் பாஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு பொ இராஜசேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ப ஆனந்தன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி அ அனு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி கோ தமிழ் செல்வி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி எல் ராஜலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி வே ஜெயலஷ்மி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ம சுதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி பூ விமலா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ப ஜெயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி பெ தேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு லோகேஷ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி அ கண்மணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ந கண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி உஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி பாவை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி கே கீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 18 திரு கோ செல்வம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 19 திரு தா குணாளன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 20 திரு சி தட்சிணா மூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 21 திரு வி விஜயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 22 திருமதி எஸ் டாக்டர் பவளக்கொடி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 23 திருமதி பி காமாட்சி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 24 திரு கு தணிகேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 25 திரு ஏ என் செல்வம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 26 திருமதி வெ பாஞ்சாலி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 27 திருமதி எஸ் கீதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 28 திரு கே உதயகுமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 29 திருமதி ர செல்வி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 30 திரு ம ரவிசந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details