நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 1
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வீ ஜெயா வீரப்பன் தோல்வி
மற்றவை திருமதி ச திவ்யா வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம ஜெயலெட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி நா சின்னபிள்ளை தோல்வி