நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 1
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ர விஜயகுமாரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா முத்தமிழ் செல்வி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா மாலதி தோல்வி