நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி பா ராகினி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க கிருபவானி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மா சுகந்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா ராஜலெட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஆர் மகுடிஸ்வரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கோ நர்மதா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ரா சாந்தி தோல்வி