நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 14
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு அ ராஜசேகரன் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க சிவக்குமார் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு இன்பநாதன் வெற்றி
மற்றவை திரு சு அபுல்ஹசன் தோல்வி