நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி -> வார்டு 14
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி எ கே சுந்தரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி சித்திரா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த மாணிக்காயி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர சுதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா கவிதா வெற்றி