நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 15
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி அ ரேவதி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா மீனா வெற்றி
மற்றவை திருமதி அ ஜெனிபர் மெட்டில்டா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் செல்வி கி கரோலின் தோல்வி