நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 16
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி தி முனிமாலா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பி நான்சி விஜயசுந்தரி வெற்றி
மற்றவை திருமதி மு நஜ்மா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு அபிராமி தோல்வி