நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 17
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு பா ஹாஜா மர்ஜிக் தோல்வி
மற்றவை திரு எம்அ முஹம்மது தமீம் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு யா மைதீன் பிச்சை கனி வெற்றி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு தா முகம்மது நவாஸ்கான் தோல்வி