நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 18
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ச தஸ்லீமா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ பரீதா தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி ந பதுருன்னிசா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ உம்மல் மர்ஜான் வெற்றி