நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 19
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பொ நர்மதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பொ சரஸ்வதி வெற்றி
மற்றவை திருமதி வே ஜெயா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ பேரின்பநாயகி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி இந்துமதி தோல்வி