நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 21
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு மு அகமது தோல்வி
மற்றவை திரு மொ நசீர் அகமது தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு மு தீன் முகமது தோல்வி
மற்றவை திருமதி இ தீனுன்னிசா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜெ அகமது மன்சூர் வெற்றி