நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 21
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு கா பிரேம்குமார் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா சந்திர சேகர் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு ராதா கிருஷ்ணன் தோல்வி
மற்றவை திரு மு ராஜா வெற்றி
மற்றவை திரு சி அகஸ்டின் தோல்வி