நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 22
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஹா மாஜிதா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ ஹசினா பேகம் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ ஜாஸ்மின் வெற்றி