நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 23
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு மு முகமது யாசர் அரபாத் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கு பசூல்கான் வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சா தாவுத்கனி தோல்வி
மற்றவை திரு செ முகமது ஜாவீத் தோல்வி
மற்றவை திரு அ அபுபக்கர் சித்திக் தோல்வி