நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 24
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு அ ஹாஜா நஜ்முதீன் தோல்வி
மற்றவை திரு ஹி சாகுல் ஹமீது தோல்வி
மற்றவை திரு தி சங்கர் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ அப்துல் மாலிக் வெற்றி