நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர் -> வார்டு 24
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ந கல்பனா வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச நித்யா தோல்வி
மற்றவை திருமதி கோ ரெ திவ்யப்பிரியா தோல்வி