நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 25
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு வே ராக்கப்பன் வெற்றி
மற்றவை திரு வீ வீரப்பன் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கோ மருதையன் தோல்வி
மற்றவை திரு கு பாலசுப்பிரமணியன் தோல்வி